Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

 Wysoka, dnia 27.11.2019r.

RMiG.00021.17.2019

                                                                                                                     

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019.506) oraz § 18 ust. 1 statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję XVII Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka i serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.

Sesja odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.    Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej - Projekt uchwały nr 1 .

  1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej - Projekt uchwały nr 2.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Wysoka w obszarze ul. Dworcowej – Ogródki Działkowe (PZD)  - Projekt uchwały nr 3 .

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego (Cepik) w 2020 r. - Projekt uchwały nr 4 .

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok - Projekt uchwały nr 5 .

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019- 2030 - Projekt uchwały nr 6 .

13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020 – 2030,

a.    prezentacja projektu uchwały wraz z uzasadnieniem - Projekt uchwały nr 7 ,

b.    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ,

c.     podjęcie uchwały nr 7.

14.  Przedstawienie wniosków zgłoszonych do projektu budżetu miasta i gminy na 2020 rok.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2020 rok.

a.    przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem - Projekt uchwały nr 8.

b.    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu miasta i gminy na 2020 r .,

c.     przedstawienie opinii Komisji Budżetowo- Gospodarczej,

d.    propozycje i uwagi do budżetu wraz z debatą w sprawie przyjęcia  budżetu na 2020r.

e.    wnioski formalne radnych do projektu budżetu miasta i gminy na 2020r.

f.     ustosunkowanie się Burmistrza do uwag, zastrzeżeń i w/w wniosków,

g.    głosowanie wniosków formalnych radnych do projektu budżetu miasta i gminy na 2020r.

h.    przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy do projektu budżetu miasta i gminy na 2020 r.,

i.      dyskusja nad proponowanymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

j.     podjęcie uchwały nr 8.

  1. Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje  i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

17.  Prezentacja złożonych interpelacji.

18.  Interpelacje i zapytania radnych.

19.  Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

20.  Wolne wnioski.

21.  Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta i Gminy.

22.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

23.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

24.  Zakończenie obrad i zamknięcie XVII  sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

 

 

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                    Miasta i Gminy

                                                                                    (-) inż. Henryk Stańczyk

 

 

 

Uwaga:

 

1.    Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

2.    Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Wysoka
http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

3.    Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2019-12-06 11:54:42
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2019-12-06 12:03:15
Ostatnia zmiana:2019-12-16 08:47:25
Ilość wyświetleń:300

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij