Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY WYSOKA

Ogłasza nabór na wolne stanowisko

 podinspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej

 Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

 

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

I.             WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1)      obywatelstwo polskie

2)      nieposzlakowana opinia

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

5)      wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne z co najmniej 3-letnim stażem pracy w księgowości,

6)      znajomość przepisów o samorządzie gminnym,

7)      znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

8)      znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych.

 

II.           WYMAGANIA DODATKOWE

1)    dokładność, rzetelność, dyspozycyjność

2)    znajomość komputerowych programów finansowo-księgowych oraz pakietu MS Office.

 

III.         ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1)    prowadzenie rachunkowości jednostki

2)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

3)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

4)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

5)    sporządzanie sprawozdań statystycznych i finansowych wynikających z ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej,

6)    prowadzenie spraw dot. odprowadzania składek na PFRON, ZUS i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

IV.          WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1)    praca w budynku Urzędu na II piętrze (możliwość korzystania z windy),

2)    stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy wraz z drukarką,

3)    środki łączności: telefon stacjonarny i dostęp do sieci internetowej.

 

V.            WYMAGANE DOKUMENTY

1)    życiorys (CV)

2)    list motywacyjny

3)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4)    kwestionariusz osobowy (pobierz)

5)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

6)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

7)    oświadczenie o niekaralności z zakazem  pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

8)    oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” – w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 15.00.

      Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.

 

      Jednocześnie informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.).

 

 

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                   /-/ Artur Kłysz

 

Załączniki

klauzula informacyjna (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
księgowy w Urzędzie (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:2019-07-04 21:35:58
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2019-07-04 21:32:39
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2019-07-08 21:37:18
Ostatnia zmiana:2019-07-08 21:37:23
Ilość wyświetleń:811

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij