Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wysoka zwołuje XI Sesję w dniu 26 czerwca 2019 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.


Wysoka, dnia   6 czerwca 2019  r.

RMiG.00021.11.2019

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019.506) oraz § 18 ust. 1 statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję XI Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka i serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.
Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

Przedkładam proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.
7. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy Wysoka za 2018 rok.
8. Debata nad raportem o stanie gminy:
     a) wystąpienia, zapytania i wnioski radnych,
     b) debata z udziałem przedstawicieli mieszkańców.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka wotum zaufania. Projekt uchwały nr 1.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2018 rok.
     a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018 r.,
     b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2018 r.,
     c) dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2018 r.,
     d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2018 r.  Projekt uchwały nr 2.

11. Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka za 2018 r.
     a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie  wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu miasta i gminy Wysoka za 2018 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka za 2018 rok, 
    b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2018 r.,
   c) głosowanie w sprawie absolutorium, podjęcie uchwały. Projekt uchwały nr 3.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok. Projekt uchwały nr 4.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019- 2030.  Projekt uchwały nr 5.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Projekt uchwały nr 6.
15. Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.
16. Prezentacja złożonych wniosków w okresie międzysesyjnym.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
19. Wolne wnioski.
20. Przyjęcie protokołu z  X sesji Rady Miasta i Gminy.
21. Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.
22. Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
23. Zakończenie obrad i zamknięcie XI sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

                                                                      Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy
                                                                                    (-) inż. Henryk Stańczyk

 

 

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2019-06-10 15:39:30
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2019-06-10 15:43:39
Ostatnia zmiana:2019-07-12 16:32:28
Ilość wyświetleń:189

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij