Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. DRÓG I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21

89-320 Wysoka

 

Określenie stanowiska:

ds. dróg i infrastruktury komunalnej

 

Wymiar czasu pracy:

pełny etat

 

1.      Wymagania niezbędne:

1)        obywatelstwo polskie

2)        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

3)        wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki: budownictwo, drogownictwo, gospodarka przestrzenna, administracja lub pokrewne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku

4)        brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5)        nieposzlakowana opinia

6)        dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności kodeksu postepowania administracyjnego oraz ustaw: o samorządzie gminnym, o drogach publicznych, prawo budowlane.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych

2)      predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista

3)      prawo jazdy kat. B

4)      znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, EXCEL)

 

3.      Warunki pracy na stanowisku:

1)      praca w budynku  Urzędu na II piętrze (możliwość korzystania z windy)

2)      stanowisko wyposażone  w zestaw komputerowy i środki łączności (telefon stacjonarny i dostęp do internetu).

 

4.      Zakres zadań na stanowisku:

1)      W zakresie zarządzania drogami gminnymi i ulicami miejskimi:

a)      współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b)      nadzór nad organizacją ruchu na drogach publicznych,

c)      znaki drogowe i sygnalizacja drogowa,

d)      określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne, ustalanie warunków zjazdu na drogę gminną,

e)      zaliczanie drogi do kategorii drogi gminnej i ustalanie jej przebiegu,

f)       pozyskiwanie środków oraz przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i remontami dróg dojazdowych do pól,

g)      utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych obiektów związanych z drogą,

h)      prowadzenie ewidencji dróg gminnych i infrastruktury drogowej,

i)       przeprowadzanie  okresowych kontroli dróg,

j)       całoroczne utrzymanie dróg i chodników.

2)      W zakresie melioracji, w tym współpraca ze spółką wodną, w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń wodno-melioracyjnych,

3)      W zakresie gospodarki komunalnej:

a)      utrzymania i konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej,

b)      nadzór nad utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy,

c)      nadzór nad zakupem tablic informacyjnych itp.

4)      W zakresie energetyki i oświetlenia ulicznego

a)      prowadzenie nadzoru nad sprawnością punktów ulicznych,

b)      przygotowywanie i prowadzenie spraw dot. lokalizacji nowych punktów świetlnych,

c)      prowadzenie spraw dot. konserwacji oświetlenia ulicznego.

 

5.      Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV)

2)      list motywacyjny

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4)      kwestionariusz osobowy (pobierz)

5)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

6)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  (pobierz) 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. dróg i infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” w terminie do dnia 15 lutego 2019 r.

       Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

       Informacja o wy0niku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 

       Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Załączniki

kwestionariusz osobowy (340.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o naborze (949.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (558.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2019-01-30 09:11:53
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2019-01-30 09:18:55
Ostatnia zmiana:2019-01-30 09:19:53
Ilość wyświetleń:391

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij