Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wysoka, dnia  29 listopada 2018 r.
RMiG.00021.2.2018
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz § 18 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję II  Sesję Rady i Gminy Wysoka.

Sesja odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

Porządek sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.
7. Informacja o stanie Gminy.
8. Prezentacja przez Burmistrza koncepcji funkcjonowania i rozwoju Gminy.
9. Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.
10. Prezentacja złożonych wniosków w okresie międzysesyjnym i udzielonych odpowiedzi.
11. Podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Wysoka ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Projekt uchwały nr 1.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Gminy Wysoka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”. Projekt uchwały nr 2.
13. Podjęcia  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Projekt uchwały nr 3.
14. Podjęcia  uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości
i sposobu jej poboru. Projekt uchwały nr 4.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wysoka na rok 2018. Projekt uchwały nr 5.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2030. Projekt uchwały nr 6.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego w 2019 r. Projekt uchwały nr 7.
18. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego  z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat. Projekt uchwały nr 8.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki będącej własnością Miasta i Gminy Wysoka, oznaczonej numerem geodezyjnym 277 o pow. 0,0783 ha, położonej w mieście Wysoka. Projekt uchwały nr 9.
20. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Wysoka z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. Projekt uchwały nr 10.
21.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka  w 2019 r. Projekt uchwały nr 11.
22. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Komisji Rewizyjnej. Projekt uchwały nr 12.
b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Projekt uchwały nr 13.
c) powołania Komisji Budżetowo- Gospodarczej. Projekt uchwały nr 14.
d) powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Projekt uchwały nr 15.
e) powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego. Projekt uchwały nr 16.
f) powołania Komisji Statutowej. Projekt uchwały nr 17.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych. Projekt uchwały nr 18.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza. Projekt uchwały nr 19.
25. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
26. Zapytania i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
27. Wolne wnioski.
28. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta i Gminy z dnia 21.11.2018 r.
29. Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.
30. Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
31. Zakończenie obrad i zamknięcie II sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka. 


                                                                                 Przewodniczący  Rady
                                                                                 Miasta i Gminy
                                                                                 (-) inż. Henryk Stańczyk


Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2018-12-04 19:25:27
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2018-12-04 19:27:44
Ostatnia zmiana:2018-12-04 19:28:35
Ilość wyświetleń:348

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij