Informacja o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta i gminy  Wysoka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1917 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Wysoka  informuje o przystąpieniu do zawarcia umowy na powierzenie  realizacji zadania publicznego Miasta I Gminy  Wysoka z organizacją pozarządową pod nazwą Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka z siedzibą w Wysokiej, która złożyła ofertę na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta stowarzyszenia  Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka wpłynęła do Urzędu Miasta i  Gminy  Wysoka w dniu 10.09.2018 r.

Ofertę upubliczniono w dniu 13.09.2018 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, oferta została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka.

Tytuł zadania publicznego: „XI BIEG IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH”

Termin realizacji zadania publicznego: 06 października 2018r. godz. 12.30 do 18.30

 

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.