Informacja o wyniku konkursu

 

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Polskich Olimpijczyków w Bądeczu oraz Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

  

 

Informuję, że konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Polskich Olimpijczyków w Bądeczu oraz Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

nie został rozstrzygnięty. Złożone oferty nie spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1587).

  

 

                                                                                          Przewodnicząca komisji konkursowej

                                                                                                   /-/ Halina Borowczyk