Ogłoszenie nr 500076871-N-2017 z dnia 18-12-2017 r.

 

Wysoka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu


INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 626823-N-2017
Data: 04/12/2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Wysoka reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, Krajowy numer identyfikacyjny 53104500000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich  , 89320   Wysoka, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (67) 2871004, e-mail office@gminawysoka.pl, faks (67) 2871004.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminawysoka.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: data 2017-12-21
W ogłoszeniu powinno być: data 2017-12-29