Stypendium szkolne 2017/2018

Burmistrz Miasta i Gminy przypomina, że wnioski na stypendia szkolne można składać do 15 września 2017 roku.

Kryteria w sprawie przyznania stypendium szkolne są określone na stronie BIP Wysoka, w zakładce oświata-stypendia szkolne.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Marek Madej