Rozpoczęcie prac nad projektem budżetu na 2018 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje o rozpoczęciu prac związanych z opracowaniem projektu budżetu na rok 2018.

Wnioski do projektu budżetu należy składać pisemnie do Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej

- w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 r.