Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

 w roku szkolnym 2019/2020

 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ww. ustawy (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Natomiast zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest również:

 1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.


Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w formie:

  1. Dowozu zorganizowanego. Usługa świadczona jest przez Urząd Miasta i Gminy Wysoka.

2.    Dowóz indywidualny (pojazd rodzica lub opiekuna prawnego). Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują dofinansowanie w formie ryczałtu zgodnie z obowiązującymi przepisami . Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a  burmistrzem. Umowa zawierana jest na rok szkolny. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

a)    wniosek o dowóz dziecka,

b)    kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka

c)    kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,

d)    zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2019/2020 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki,

e)    w przypadku dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym (kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu,  kserokopia dowodu osobistego rodzica, kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem).

Wnioski należy składać w terminie do 23 sierpnia 2019 roku, biuro nr 24 , II piętro.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                      /-/ Artur Kłysz

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Załączniki

Wniosek- zał. nr 1 (15.8kB) Zapisz dokument  
Wniosek-zał. nr 2 (16.9kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO (121.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2017-08-03 11:15:55
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2017-08-03 11:17:37
Ostatnia zmiana:2019-08-14 21:56:17
Ilość wyświetleń:2116

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij