Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

 w roku szkolnym 2018/2019

 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ww. ustawy (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Natomiast zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest również:

 1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.


Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podsta

wie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 ze zm.).

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w formie:

  1. Dowozu zorganizowanego. Usługa świadczona jest przez Urząd Miasta i Gminy Wysoka.

2.    Dowóz indywidualny (pojazd rodzica lub opiekuna prawnego). Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują dofinansowanie w formie ryczałtu zgodnie z obowiązującymi przepisami . Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a  burmistrzem. Umowa zawierana jest na rok szkolny. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

a)    wniosek o dowóz dziecka,

b)    kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka

c)    kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,

d)    zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2018/2019 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki,

e)    w przypadku dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym (kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu,  kserokopia dowodu osobistego rodzica, kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem).

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Marek Madej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 - Wniosek (175.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Wniosek (142.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO (121.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2017-08-03 11:15:55
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2017-08-03 11:17:37
Ostatnia zmiana:2018-08-27 08:25:40
Ilość wyświetleń:1911

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij