KOMUNIKAT

dla mieszkańców ulicy Słonecznej i ulicy Kwiatowej

w mieście Wysoka

W związku z licznymi zapytaniami dot. zmiany nazwy ulicy, przy której Państwo mieszkacie, uprzejmie informuję, że przekazałem informację o zmianie nazw ulic do nw. instytucji:

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile

  2. Urząd Skarbowy w Pile

  3. Urząd Statystyczny w Pile

  4. Starostwo Powiatowe w Pile Oddział Geodezji i Dokumentacji Kartograficznej

  5. Poczta Polska - Urząd Pocztowy w Wysokiej

  6. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Wyrzysku.

Ponadto zgodnie z art.47a ust. 2-4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) zmiana nazw ulic została wprowadzona do systemu teleinformatycznego poprzez GEO-SYSTEM.

Z poważaniem

Burmistrz

Marek Madej

Wysoka, 13 lipca 2017 r.