Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wysoka, dnia 08.02.2017r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

informuje o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 ze zm.)

 1. STANOWISKO PRACY:

  Kierowca-operator maszyn specjalnych (wymiar czasu pracy: 1 etat, 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku ).

 2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku, tj.

 1. posiada obywatelstwo polskie

 2. posiada nieposzlakowaną opinię

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 4. nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

 5. spełnienie poniższych warunków:

  1. posiada wykształcenie min. zawodowe o charakterze mechanicznym lub technicznym

  2. posiadanie minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

  3. uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi koparko-ładowarek

  4. uprawnienia i kwalifikacje do poruszania się po drogach publicznych (prawa jazdy kat. B)

  5. uprawnienia i kwalifikacje do jazdy ciągnikami rolniczymi z przyczepami (prawo jazdy kat. T)

 1. WYMAGANIA DODATKOWE

 1. uzdolnienia techniczne i manualne

 2. dobra koordynacja ruchowa

 3. dobra zdolność koncentracji uwagi,

 4. dyspozycyjność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, wytrwałość, spostrzegawczość,

 5. umiejętność współpracy w zespole

 6. zdolność planowania i organizacji pracy

 7. zdolność dobierania narzędzi i osprzętu koparko-ładowarki,

 8. zdolność rozwiązywania prostych typowych problemów i zadań w zmiennych warunkach pracy

 1. OPIS STANOWISKA

  Kierowca-operator maszyn specjalnych, w tym szczególnie koparko-ładowarki jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy operatora jest wykonywanie wykopów, załadunek i przemieszczanie mas ziemnych, odspajanie i przewożenie urobku, sortowanie oraz rozmieszczanie materiałów na terenie składowania. Operator wykonuje również pomocnicze prace przeładunkowe i transportowe, a także prace porządkowe. Kontroluje stan techniczny oraz odpowiada za prawidłową i bezpieczną eksploatację koparko-ładowarki oraz innych powierzonych maszyn specjalnych. Operator powinien znać podstawowe zasady diagnozowania stanu technicznego pojazdów i potrafić wykonywać samodzielnie naprawy tych pojazdów i urządzeń.

  Ponadto z uwagi na charakter prowadzonej działalności przez Zakład Gospodarki Komunalnej Kierowca- operator jest zobowiązany do bycia w dyspozycji dla innych zadań związanych z funkcjonowaniem zakładu, a więc musi być czynny w dyspozycji dla obsługi innych maszyn , urządzeń, pojazdów typu samochody osobowe i ciągniki rolnicze z przyczepami oraz wykonywania innych powierzonych zadań.

  Miejscem pracy operatora jest najczęściej: teren budowy, teren burzenia i rozbiórki budynków, żwirownie, piaskownie, rowy melioracyjne, tereny pracodawcy związane z potrzebami wynikającymi z eksploatacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, mieszkaniowej oraz innych zadań wykonywanych przez zakład.

 2. WYMAGANE DOKUMNETY

 1. podanie (list motywacyjny)

 2. świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające poziom wykształcenia

 3. dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje do obsługi koparko-ładowarki

 4. dokument potwierdzający posiadane uprawnienia i kwalifikacje do poruszania się po drogach publicznych (prawa jazdy kategorii T i B)

 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty, o których mowa wyżej można składać listownie lub osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, w terminie do 24 lutego 2017r. do godz.15.00. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po tym terminie, zostaną odrzucone.

O wyborze oferty, kandydaci zostaną poinformowani w terminie do 03.03.2017r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj. List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z prowadzonym naborem na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz.1182 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902 ze zm.).

/-/ Kierownik Zakładu

mgr inż. Sylwia Szalska

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2017-02-09 13:55:07
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2017-02-09 13:56:27
Ostatnia zmiana:2017-02-09 13:56:33
Ilość wyświetleń:1433

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij