Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W WYSOKIEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

Podstawa prawna ogłoszenia i naboru – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2014 r., poz. 1202)

I.             NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej

Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

Tel. 67 2871614

II.           OKREŚLENIE STANOWISKA

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, data zatrudnienia od dnia 01.10.2016 r., wymiar etatu: pełen etat

III.         WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) Obywatelstwo polskie

2) wykształcenie wyższe,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) znajomość przepisów z zakresu: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa wwychowywaniu dzieci

IV.          WYMAGANIA DODATKOWE:

1) znajomość obsługi komputera i programów SYGNITY,

2) umiejętność poprawnego formułowania pism i decyzji administracyjnych,

3) samodzielność i kreatywność, otwartość na stałe podnoszenie kwalifikacji,

4) preferowane kierunki ukończonych studiów wyższych: praca socjalna, administracja, prawo.

5) doświadczenie zawodowe – preferowany co najmniej 6 miesięczny staż pracy w administracji samorządowej lub państwowej

V. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń

rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz przygotowywanie decyzji

administracyjnych dotyczących ww. świadczeń,

2) sporządzanie sprawozdań, list wypłat, informacji, analiz z zakresu świadczenia

rodzinnego i wychowawczego,

3) przyjmowanie wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

VI. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1) praca w pełnym wymiarze godzin,

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3) praca wykonywana na przemian w pozycji siedzącej i stojącej, wymagająca przemieszczania się,

4) praca przy komputerze przekraczająca 4 godz.,

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) CV,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (kserokopie),

5) kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,

6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) w przypadku osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o zatrudnienie – kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność.

VIII.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

1.     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej  lub pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiej” w terminie do dnia 19.09.2016 r. do godz.15oo .

2.     Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

3.     Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka.

  1. Nabór odbędzie się w dwóch etapach: I etap polegający na analizie formalnej dokumentów odbędzie się w dniu 21.09.2016r, II etap obejmujący postępowanie kwalifikacyjne (test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 28.09.2016r. o godzinie 11:00.
  2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do II etapu zostaną odesłane pocztą.

Jednocześnie informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiej, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 poz.1202).”

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej

Agnieszka Hoffmann

 

 

 

Załączniki

KWESTIONARIUSZ (1) (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kierownik MGOPS Wysoka - Agnieszka Hoffmann
Data utworzenia:2016-09-09 10:13:32
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2016-09-09 10:10:19
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2016-09-09 10:14:13
Ostatnia zmiana:2016-09-12 08:32:50
Ilość wyświetleń:1964

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij