Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO
I OD NIERUCHOMOŚCI NA 2019 ROK

Stawki podatku rolnego na 2019 rok:

według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. (M.P. 2018 poz. 1004) . - 54,36 zł za 1 dt

1. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi –równowartość pieniężną 2,5 q żyta tj. 54,36 zł x 2,5 = 135,90 zł.

2. Podatek rolny od 1 ha gruntów niestanowiących gospodarstwa wynosi - równowartość pieniężną 5 q żyta tj. 54,36 zł x 5 = 271,80 zł.

Stawka podatku leśnego na 2019 rok:

według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. (M.P.2018 poz. 1005). - 42,24 zł za 1 ha fizyczny

Stawki podatku od nieruchomości na 2019

Roczne stawki podatku od nieruchomości

1. od gruntów:

§  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,87 złod 1 m2 powierzchni,

§  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,71 złod 1 ha powierzchni,

§  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,30 złod 1 m2 powierzchni,
z wyłączeniem gruntów, o których mowa w pkt. 1 lit. d,

§  sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi 0,13 złod 1 m2 powierzchni;

§  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni

2. od budynków lub ich części:

§  mieszkalnych 0,79 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,

§  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
20
,87od 1 m2 powierzchni użytkowej,

§  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,98 zł – od 1 m2 powierzchni użytkowej,

§  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

§  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,13 zł – od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3. od budowli: - 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7, wyżej powołanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Zwolnienia od podatku od nieruchomości:

§nieruchomości lub ich części zajęte na działalność kulturalną oraz ochronę przeciwpożarową, z wyjątkiem części zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

§nieruchomości lub ich części przeznaczone na działalność opieki społecznej, z wyjątkiem części zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

§budowle rurociągów i przewodów wody oraz budowle służące do odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych;

§budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków komunalnych;

 

 

Załączniki

Deklaracja na podatek leśny DL-1 (186.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja na podatek od nieruchomosci DN-1 (289.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja na podatek rolny DR-1 (248kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja na podatek leśny IL-1 (191.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja na podatek od nieruchomości IN-1 (211.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja na podatek rolny IR-1 (236.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik ZL-1A (155kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik ZL-1B (154.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik ZN-1A (211.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik ZN-1B (239.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik ZR-1A (203.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik ZR-1B (177.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2016-01-18 23:11:02
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2016-01-18 23:13:00
Ostatnia zmiana:2019-01-07 09:34:51
Ilość wyświetleń:1822
Miasto i Gmina Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, pow. pilski, woj. wielkopolskie, tel.: +48.672871004, fax: +48.672871080, email: office@gminawysoka.pl, http://www.gminawysoka.pl, NIP: 764-261-31-56, Regon: 570791276

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij