Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wysoka, dnia 16.10.2015r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

informuje o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)

 1. STANOWISKO PRACY:

  Kierowca-operator maszyn specjalnych (wymiar czasu pracy: 1 etat, 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku)

 2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku, tj.

 1. posiada obywatelstwo polskie

 2. posiada Nieposzlakowaną opinię

 3. ma Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 4. nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

 5. spełnienie poniższych warunków:

  1. posiada wykształcenie min. zawodowe o charakterze technicznym

  2. posiadanie minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

  3. uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi koparko-ładowarek

  4. uprawnienia i kwalifikacje do poruszania się po drogach publicznych (prawa jazdy przynajmniej kategorii T lub B)

 1. WYMAGANIA DODATKOWE

 1. uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą

 2. uzdolnienia techniczne i manualne

 3. dobra koordynacja ruchowa

 4. dobra zdolność koncentracji uwagi,

 5. dyspozycyjność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, wytrwałość, spostrzegawczość,

 6. umiejętność współpracy w zespole

 7. zdolność planowania i organizacji pracy

 8. zdolność dobierania narzędzi i osprzętu koparko-ładowarki,

 9. zdolność rozwiązywania prostych typowych problemów i zadań w zmiennych warunkach pracy

 1. OPIS STANOWISKA

  Kierowca-operator maszyn specjalnych, w tym szczególnie koparko-ładowarki jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy operatora jest wykonywanie wykopów, załadunek i przemieszczanie mas ziemnych, odspajanie i przewożenie urobku, sortowanie oraz rozmieszczanie materiałów na terenie składowania. Operator wykonuje również pomocnicze prace przeładunkowe i transportowe, a także prace porządkowe. Kontroluje stan techniczny oraz odpowiada za prawidłową i bezpieczną eksploatację koparko-ładowarki oraz innych powierzonych maszyn specjalnych.

  Miejscem pracy operatora jest najczęściej: teren budowy, teren burzenia i rozbiórki budynków, żwirownie, piaskownie, rowy melioracyjne, tereny pracodawcy związane z potrzebami wynikającymi z eksploatacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

 2. WYMAGANE DOKUMNETY

 1. podanie (list motywacyjny)

 2. świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające poziom wykształcenia

 3. dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje do obsługi koparko-ładowarki

 4. dokument potwierdzający posiadane uprawnienia i kwalifikacje do poruszania się po drogach publicznych (prawa jazdy przynajmniej kategorii T lub B)

 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty, o których mowa wyżej można składać listownie lub osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, w terminie do 23 listopada 2015r. do godz.15.00. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po tym terminie, zostaną odrzucone.

O wyborze oferty, kandydaci zostaną poinformowani w terminie do 30.11.2015r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj. List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223.1458)

/-/ Kierownik Zakładu

mgr inż. Sylwia Szalska

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:2015-10-18 23:32:55
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2015-10-18 23:31:45
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2015-10-18 23:33:15
Ostatnia zmiana:2015-10-18 23:33:35
Ilość wyświetleń:1465

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij