Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

I Nazwa i adres jednostki zatrudniającej

Miejsko – Gminne Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Pl. Powstańców wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

II Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie (3 godziny zegarowe 2 razy w miesiącu)

III Wymagania niezbędne

Osoba przystępująca do naboru winna spełniać następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne/magister psychologii

 2. Posiadać obywatelstwo polskie

 3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych

 4. Posiadać nieposzlakowaną opinię

 5. Osoba posiada niekaralność za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy z rodzicami, młodzieżą, dziećmi będącymi w trudnej sytuacji życiowej

 2. Umiejętność pracy indywidualnej oraz grupowej

 3. Wysoki poziom zdolności interpersonalnych

 4. Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków

IV Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Udzielanie porad psychologicznych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

 2. Diagnoza psychologiczna

 3. Opiniowanie, orzekanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa

 4. Działania interwencyjno – wspierające i udzielanie pomocy psychologicznej osobom potrzebującym

 5. Współpraca z członkami MGKRPA, Zespołem Interdyscyplinarnym i grupami roboczymi, pracownikami socjalnymi oraz asystentem rodziny zatrudnionymi w MGOPS Wysoka

V Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

 4. Kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadaniu kwalifikacji

 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 6. Oświadczenie o pełnej zdolności dp czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

 7. Ewentualne kserokopie świadectw pracy

VI Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko: PSYCHOLOGA” – w terminie do 21 października 23015 r. Aplikacje, które wypłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj. List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223.1458)

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:2015-10-12 21:16:57
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2015-10-12 21:16:55
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2015-10-12 21:17:18
Ostatnia zmiana:2015-10-12 21:17:31
Ilość wyświetleń:1370

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij