Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny ds. POKL

 

1. Wymagania niezbędne:
. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pracownika socjalnego
. Nieposzlakowana opinia
. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
. Znajomość przepisów o pomocy społecznej
. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
2. Wymagania dodatkowe:
. Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
. Znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej
. Znajomość dokumentów programowych dotyczących realizacji POKL
. Umiejętność sporządzania kontraktów socjalnych
. Mile widziane doświadczenie w pracy pracownika socjalnego
3. Preferowane cechy osobowe kandydata:
. Kreatywność
. Komunikatywność
. Umiejętność pracy w zespole
. Odporność na stres
. Odpowiedzialność
. Sumienność
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
. Diagnozowanie środowiska
. Sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania potrzeb osob korzystających z pomocy MGOPS w Wysokiej
. Sporządzanie wywiadów środowiskowych
. Świadczenie pracy socjalnej, w tym:
a) Organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
b) Zawieranie kontraktów socjalnych
c) Wsparcie w pełnieniu ról społecznych i integracji ze środowiskiem osób korzystających z pomocy społecznej
d) Inspirowanie działań samopomocowych w środowisku
e) Współuczestniczenie w opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie, jakości życia podopiecznych MGOPS
f) Przygotowywanie projektów decyzji
5. Wymagane dokumenty:
a) CV
b) List motywacyjny
c) Kserokopie dokumentów potwierdzających stosowne wykształcenie
d) Oświadczenie o niekaralności
e) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na wskazanym stanowisku
f) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
g) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych
6. Dodatkowe informacje:
. Zatrudnienie na okres 01.06.2013 do 31.12.2013, ? etatu
. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej
. Informacje na temat naboru i projektu można uzyskać pod numerem tel. 67 2871 614, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00


Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem" dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego - ? etatu, w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej, Pl. Powstańców wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, biuro nr 14 bądź pocztą na w/w adres pocztowy (o dacie decyduje data wpływu do Ośrodka) w terminie do 06.05.2013 r.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu - rozmowa kwalifikacyjna wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka oraz na tablicy ogłoszeń UMiG Wysoka, w terminie do 13 maja 2013 r.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Hoffman
Data utworzenia:2013-04-17 12:25:22
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2013-04-17 12:25:32
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2013-04-17 12:30:07
Ostatnia zmiana:2013-04-17 12:31:29
Ilość wyświetleń:2307

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij