Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Opłata od posiadania psów

 1. Wysokość stawki opłaty

  W 2020r. opłata od posiadania psów wynosi 35 zł za każdego psa.

  Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

 2. Obowiązek zapłaty opłaty, powstanie i wygaśnięcie obowiązku:

  Obowiązek opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pies został nabyty, a wygasa z końcem miesiąca, w którym psa zbyto.

  Opłatę należy wnieść bez wezwania, jednorazowo w terminie do 30 kwietnia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku opłaty w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku wniesienia opłaty.

  W przypadku wszelkich zmian ( śmierć zwierzęcia, zaginięcie, zmiana właściciela itp.) istnieje obowiązek zgłoszenia w rejestrze psów, celem aktualizacji danych.

 3. Wymagane dokumenty

  Dokumenty potrzebne do rejestracji oraz wniesienia opłaty to:

  - dowód osobisty właściciela psa,

  - oświadczenie posiadacza o nabyciu psa.

  Podatnicy, którzy chcą wyrejestrować psa zobowiązani są do złożenia oświadczenie o nie posiadaniu psa z podaniem przyczyny wyrejestrowania.

  Podatnicy, którzy z mocy ustawy są zwolnieni z opłaty od posiadania psów wraz z oświadczeniem dołączają:

  - osoby w wieku powyżej 65 lat – dowód osobisty,

  - rolnicy – zaświadczenie z urzędu gminy,

  - osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności-legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 4. Sposób płatności opłaty od posiadania psa

  Opłatę w wysokości 25 zł należy uiszczać jednorazowo bez wezwania do 30 kwietnia każdego roku lub w ciągu 14 dni od daty nabycia psa:

  - wpłata kwoty podatku w kasie organu podatkowego (kasa Urzędu czynna: Poniedziałek-piątek: w godz. 7.30-14.30)

  - na rachunek organu podatkowego w banku, (numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Wysoka 34 8940 0007 0000 0169 2000 0022)

  - albo u inkasenta (sołtysa),

 5. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613.)

 • Uchwała

 1. Inne informacje

Z mocy ustawy - opłaty od posiadania psów nie pobiera się:

 • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności,

 • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa,

 • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego,

 • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,

 • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Zwolnienia uchwałą - opłaty od posiadania psów nie pobiera się:

 • za posiadanie psa pochodzącego ze schroniska, w którym został umieszczony na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej,

 • za posiadanie psa pochodzącego z akcji adopcyjnej prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej w stosunku do psów bezdomnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Wysoka,

 • za posiadanie psa posiadającego znaczek identyfikacyjny nabyty z Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka.

Niezapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Załączniki

Oświadczenie w sprawie posiadania psa (129.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała psy (282.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2013-01-17 09:21:03
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2013-01-17 09:22:35
Ostatnia zmiana:2020-01-14 11:06:53
Ilość wyświetleń:4267

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij